Kệ Hoa Chúc Mừng

Hiển thị 1–40 của 168 kết quả

KT095
800.000 VND
KT105
1.200.000 VND
KT106
1.200.000 VND
KT015
1.200.000 VND
KT006
1.500.000 VND
KT001
2.000.000 VND
KT109
1.300.000 VND
KT053
850.000 VND
KT028
1.000.000 VND
KT004
1.300.000 VND
KT056
1.300.000 VND
KT130
900.000 VND
KT083
1.300.000 VND
KT029
1.600.000 VND
KT090
1.000.000 VND
KT088
2.300.000 VND
KT048
1.050.000 VND
KT003
2.000.000 VND
KT156
1.000.000 VND
KT087
1.700.000 VND
KT079
1.000.000 VND
KT009
1.800.000 VND
KT144
1.200.000 VND
KT115
1.400.000 VND
KT099
1.600.000 VND
KT066
1.400.000 VND
KT030
1.500.000 VND
KT027
2.100.000 VND
KT008
1.800.000 VND
KT150
1.000.000 VND
KT142
1.000.000 VND
KT094
1.300.000 VND
KT082
1.500.000 VND
KT069
1.500.000 VND
KT068
1.350.000 VND
KT065
1.200.000 VND
KT049
950.000 VND
KT047
900.000 VND
KT037
1.600.000 VND
KT033
2.600.000 VND

Kệ hoa chúc mừng khai trương tượng trưng cho sự phồn vinh kiêu hãnh, thể hiện sự tâm giao, niềm tin và hy vọng mong muốn quan hệ bay xa. Chính vì vậy, việc lựa chọn màu sắc, loài hoa vô cùng quan trọng.