Trạm hoa 1

Bó Hoa Tươi

B025
390.000 VND
B051
500.000 VND
B014
700.000 VND
B009
480.000 VND
B011
490.000 VND
B081
600.000 VND
B074
400.000 VND
B004
400.000 VND

Lẵng Hoa Để Bàn

H001
450.000 VND
H091
500.000 VND
H040
550.000 VND
G050
520.000 VND
H132
550.000 VND
H119
650.000 VND
G006
480.000 VND
H047
500.000 VND

Hoa Khai Trương

KT106
1.000.000 VND
KT028
960.000 VND
KT076
1.300.000 VND
KT103
1.200.000 VND
KT105
1.000.000 VND
KT006
1.000.000 VND
KT056
1.300.000 VND
KT087
800.000 VND
Xem thêm mẫu hoa chúc mừng

Hoa Chia Buồn

CB011
820.000 VND
CB033
1.000.000 VND
CB042
1.000.000 VND
CB008
1.000.000 VND
CB095
1.300.000 VND
CB050
1.600.000 VND
CB022
1.300.000 VND
CB079
1.050.000 VND
Xem thêm mẫu hoa chia buồn
Phương thức thanh toán
Hình hoa thực tế và đánh giá từ khách hàng