Thuận Buồm Xuôi Gió

2.100.000 VND

  • Gửi hình hoa thành phẩm thực tế trước khi giao
  • Gửi hình ảnh / giấy ký xác nhận sau khi giao hoa
  • Tặng kèm thiệp, bảng chúc mừng, bảng tên công ty
  • Hỗ trợ giao hoa nhanh từ 60-120 phút

còn 9998 hàng

  • Hoa tươi là sản phẩm tự nhiên, đặc thù nghệ thuật và thủ công nên hoa thành phẩm sẽ giống 80 - 90% so với hình ảnh sẵn có.
  • Một số hoa, lá phụ / phụ kiện trên mẫu có thể thay đổi tùy thuộc vào tài nguyên đang có ở shop
  • Màu sắc của hoa thực tế có thể thay đổi chút ít so với hình ảnh (Màu sắc hiển thị khác nhau trên từng màn hình thiết bị, góc chụp, ánh sáng)