Lời Chia Buồn

1.450.000 VND

  • Gửi hình hoa thành phẩm thực tế trước khi giao
  • Gửi hình ảnh / giấy ký xác nhận sau khi giao hoa
  • Tặng kèm thiệp, bảng chúc mừng, bảng tên công ty
  • Hỗ trợ giao hoa nhanh từ 60-120 phút

còn 9997 hàng

  • Hoa tươi là sản phẩm tự nhiên, đặc thù nghệ thuật và thủ công nên hoa thành phẩm sẽ giống 80 - 90% so với hình ảnh sẵn có.
  • Một số hoa, lá phụ / phụ kiện trên mẫu có thể thay đổi tùy thuộc vào tài nguyên đang có ở shop
  • Màu sắc của hoa thực tế có thể thay đổi chút ít so với hình ảnh (Màu sắc hiển thị khác nhau trên từng màn hình thiết bị)